Verdiepingsdag Pesten

 

Voor iedereen die kinderen en jongeren begeleidt die pesten of gepest worden, én die de 3 daagse cursus Teken je gesprek heeft gevolgd.

Resultaat

 • Je ontvangt een certificaat.

 • Het SKJ heeft deze verdiepingsdag voor 9 punten in de opleidingsruimte geaccrediteerd. Let op: alleen voor jeugd zorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals. De accreditatie is niet geldig  voor NIP/NVO geregistreerden.

 • Na de verdiepingsdag ben je in staat gesprekstekeningen te maken met kinderen

 • en jongeren over pesten en gepest worden. Je leert hoe je zowel de pester als de
  gepeste in een individueel gesprek kunt helpen de pestsituatie te doorbreken. De
  aanpak van Teken je gesprek is niet bedoeld om in een groep of klas te doen.

 • Je ontvangt de sjablonen en hulpmiddelen (twee werkboekjes) die we ontwikkeld
  hebben om het pesten bespreekbaar te maken met pester en gepeste.

 • Ben je gediplomeerd Teken je gesprek coach? Dan kun je op de website vermeld  worden als Teken-je-gesprek-coach pesten.

  

Hoe werkt het

Teken je gesprek bij pesten is ontwikkeld om in te zetten bij individuele gesprekken met een pester en/of een gepeste.

 

De studiedag Teken je gesprek over pesten, is Teken je gesprek op top-sport niveau. Er word je namelijk gevraagd om compassie-vol en vol mededogen te zijn in een situatie waarin onaangename dingen gebeuren of gebeurd zijn.

Om een goed resultaat te bereiken (dat betekent in dit geval: het pesten stopt), is het in de gesprekken met de pester en de gepeste nodig, dat jij als begeleider, mentor of coach een heldere spiegel bent. Om tot echte veranderingen te komen moet de pester eerlijk onder ogen zien en erkennen wat hij doet en zegt. Tegelijk moet de pester zien, ervaren en weten wie hij ten diepste is. Wanneer iemand deze gelegenheid krijgt, kan hij bepalen of zijn gedrag past en uiting geeft aan diegene die hij in wezen is en wil zijn. Een kind/jongere kan alleen tot zo’n inzicht komen wanneer jij een sfeer van niet oordelen, compassie, vertrouwen en mededogen creëert.

Om de gepeste wezenlijk te kunnen helpen moet je er onder andere bewust van zijn dat medelijden ook een oordeel kan zijn. Je lijdt mee en hebt een oordeel over dat wat er gebeurt ('Het is niet goed'). Je maakt daarmee het kind een slachtoffer en daardoor misschien onmachtig om zelf iets te doen. Indien je in staat bent om in plaats van medelijden, mededogen en compassie te voelen voor de pester of gepeste waarmee je praat, kun je bijdragen aan een verandering bij de pester en de gepeste.

Op deze studiedag nodigen we je uit om je denken over dader en slachtoffer los te laten. Meestal kom je er trouwens in de gesprekken achter dat de pester tevens een slachtoffer is (bijvoorbeeld in een andere situatie of in het verleden gepest worden, een slechte thuissituatie enz.). De gepeste is soms ook dader: hij lokt bijvoorbeeld door bepaald gedrag anderen uit (misschien onbewust, maar het gebeurt wel).

​​

SKJ_logo.png

Programma

De inhoud van de dag is theoretisch en praktisch van aard.

 • Verdieping van de basishouding: mededogen en compassie.

 • Het eerste gesprek
  Inventarisatie en onder ogen zien van welke pesterijen er zoal plaatsvinden.
  Sjabloon: een voorgedrukte spin.

 • Hoe begeleid je zowel pester als gepeste naar een pest-vrije, veilige situatie.
  Sjablonen: bekende gedragssjablonen
  Materiaal: 2 boekjes 'Wat je moet weten over pesten' (versie voor pester en voor gepeste) + verschillende inkleur-sjablonen

 • Het “schoonmaakritueel”. 
  Hoe kun je mensen helpen om dat wat er ooit gebeurd is, los te laten.
  Mensen blijken na deze geleide fantasie beduidend minder last te hebben van een pest-verleden.

Teken je gesprek

Waar, wanneer en aanmelding: AGENDA

Investering

 • Prijs verdiepingsdag pesten: 225,- euro per persoon. (dag is dan een half uur langer)
  Inclusief: reader, sjabloon 'pest-web', Twee werkboekjes: 'Wat je moet weten over pesten - de pester' en 'Wat je moet weten over pesten - de gepeste'.

 • Koffie, thee en lunch.

 • Studiebelasting: 8 studie uren.

  Gebruiksmateriaal: stiften en papier, is aanwezig. 

Studieplek tegen gereduceerd tarief: 

Reacties van deelnemers:

Heel interessant. Ik heb echt zin om er mee aan de gang te gaan.