NIEUW: Verdiepingsdag Teken je gesprek over angst

Let op: de Verdiepingsdagen zijn alleen toegankelijk voor diegenen die al een basiscursus Teken je gesprek gedaan hebben (minimaal de 3 daagse)

Teken je gesprek biedt mogelijkheden om een angst te onderzoeken en te doen afnemen of zelfs los te laten. In het boek Teken je gesprek over gedachten (april 2021) wordt uitgelegd hoe Teken je gesprek over angst werkt. Deze verdiepingsdag is een verdieping daarop. Je gaat zelf ervaren hoe het visueel maken van je angst-gedachten werkt en wat het je oplevert. Behalve dat er casussen besproken worden, zal er veel met elkaar geoefend worden. Met de casus wordt het hele Teken je gesprek-begeleidingstraject getoond.

De Teken je gesprek sjablonen bieden de mogelijkheid om de (angst) gedachten en overtuigingen visueel voor je te zien. Visualisatie is een krachtige tool en een meerwaarde is om de probleemdrager te helpen bij  het reflecteren, relativeren en verwerken. Op de verdiepingsdag word je uitgelegd welk sjablonen je kunt gebruiken en waar je op moet letten wanneer je met iemand over zijn angsten tekent.

Resultaat

 •  Je ontvangt een certificaat
   

 • Na de verdiepingsdag ben kun je een visueel gesprek voeren over angsten en weet je welke sjablonen je in kunt zetten
   

 • Na de verdiepingsdag kun je de methode/therapie die je nu gebruikt,  verstevigen/verdiepen door de gesprekken visueel te maken
   

 • Je hebt een tool in handen waarbij de probleemdrager zichzelf leert kennen en  kan leren zichzelf te helpen.

 

Programma - deze verdiepingsdag is een pilot, het programma kan nog veranderen

De inhoud van de dag is zowel theoretisch als praktisch van aard.

De Teken je gesprek sjablonen bieden de mogelijkheid om de (angst) gedachten en overtuigingen visueel voor je te zien. Visualisatie is een krachtige tool en een meerwaarde is om de probleemdrager te helpen bij  het reflecteren, relativeren en verwerken. Op de verdiepingsdag word je uitgelegd welk sjablonen je kunt gebruiken en waar je op moet letten wanneer je met iemand over zijn angsten tekent.

Op deze verdiepingsdag komen de volgende aspecten aan de orde:

 

 • Angsten en gedrag: Hoe gaat de onderzoeker nu om met zijn angsten: welke coping-mechanismes heeft de probleemdrager?
  Wat is de positieve intentie achter het coping-mechanisme en hoe kun je de probleemdrager helpen in te zien dat ander gedrag of denken wellicht naar meer welbevinden leidt.

   

 • Angst en oplossingsgerichtheid: Hoe kun je de probleemdrager helpen inzien dat de angst zich niet altijd voordoet. Wat is de meerwaarde van het visueel maken van de ‘groene’ situaties?
   

 • Angst zet zich vast in de hersenen: Hoe kun je visueel maken wat er in het hoofd gebeurt als de angst zich diep vastgezet heeft. En hoe kun je tekenen hoe je uit de diepe angstgroef komt
   

 • Sjabloon: de 'angstketting': zelf ervaren welke inzichten je krijgt door de angst in de ogen te kijken en een angst-ketting te maken

 

 • Angst en vertrouwen: vertrouwen is de tegenhanger van angst, helpende gedachten kunnen bijdragen aan meer vertrouwen. Hoe kom je er achter wat de meest passende helpende gedachten voor de probleemdrager zijn
   

 • Angst en zelfhulp: Hoe help je iemand relativeren, en zijn eigen angsten bevragen. Hoe kun je dit visueel maken
   

 • Angst en de persoon zelf: Wat heeft zelfbeeld, zelfvertrouwen, zelfcompassie en veerkracht te maken met angst. Wat kun je doen om deze te vergroten en te stimuleren
   

 • Angst en kinderen  Angst bij kinderen, waar moet je op letten
   

 • Angst en ouders van angstige kinderen. Gesprekstekeningen maken met ouders.
   

 • Faalangst, soorten faalangst en de beste aanpak. Wat kan er aan de hand zijn als de begeleiding niet werkt.

 

​​

 

Teken je gesprek

Investering

 • Prijs verdiepingsdag Teken je gesprek over angst: 225,- euro per persoon.
  Inclusief: reader, en stappenplan sjablonen

 • Koffie, thee en lunch.

 • Studiebelasting: 8 studie uren.

  Gebruiksmateriaal: stiften en papier, is aanwezig. 

Studieplek tegen gereduceerd tarief: 

Reacties van deelnemers:

Deze verdiepingsdag is nieuw: komt hier jouw reactie?