top of page
Volwassenen

probleemdrager = expert = onderzoeker

Bij Teken je gesprek beschouwen we degene met het probleem, de probleemdrager, als de expert. Vanaf ongeveer 7 jaar blijken mensen prima in staat te zijn om middels Teken je gesprek, zelf hun problemen of uitdagingen te onderzoeken. We hebben het in Teken je gesprek dan ook over de onderzoeker.

Voor iedereen geldt dat het gevoel van autonomie belangrijk is, maar dit geldt vooral voor pubers en volwassenen. Teken je gesprek sluit aan bij deze behoefte: er komt alleen op papier wat de probleemdrager wil en bedoelt. De probleemdrager is dus de onderzoeker van zijn eigen probleem en heeft zelf de regie over het gesprek. Hij kan zelf bepalen wat er onderzocht, besproken en genoteerd wordt. De bescheiden houding van de begeleider − de basishouding die past bij Teken je gesprek − biedt ruimte en mogelijkheden voor de onderzoeker om vanuit het visuele overzicht dat ontstaat, zelf een oplossing te vinden.

De opstelling bij Teken je gesprek is naast elkaar. De begeleider tekent en schrijft op in passende sjablonen. Het grote A3 papier en de stiften liggen op de tafel voor de onderzoeker en de begeleider. Zo hebben beiden goed zicht op het onderzoek en ontstaat er een gevoel van saamhorigheid.  

bottom of page