top of page
Privacyverklaring
Wie zijn wij? 

Teken je gesprek® is het visueel maken van een gesprek. Met symbolen, kleuren en kernachtige beschrijvingen maak je een gestructureerd, visueel verslag van wat verteld wordt. ​Je krijgt als hulpverlener of begeleider een concreet middel in handen, waarbij je gestructureerd met een kind, jongere of volwassene kunt praten en tekenen over allerlei levenszaken.

In de cursussen, workshops en lezingen die wij in Nederland verzorgen, wordt kennis gemaakt met de methode.

Het correspondentie adres van Teken je gesprek is: Noorderstraat 21, 9695 HL Bellingwolde

 

Waarom deze privacyverklaring? 

Bij het aanmelden voor een activiteit deel je een aantal gegevens met ons. Deze gegevens hebben wij nodig om met jou te communiceren voor het certificaat of diploma. Wij zijn verantwoordelijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens en willen transparant zijn waar deze gegevens voor worden gebruikt. 

1. Persoonsgegevens die we verwerken

Wanneer je je aanmeldt voor een activiteit gaan we een overeenkomst met je aan. Door aanmelding geef je ons toestemming om je gegevens te verwerken voor het specifieke doel zijnde het volgen van een Teken je gesprek activiteit. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken. 

De volgende gegevens kunnen worden ingevuld, met een * zijn noodzakelijke gegevens: 

a.     Plaats

b.     Naam*

c.      Mobiel nummer*

d.     E-mail adres*

e.     Functie

f.      Doelgroep waar je mee werkt

g.     Bedrijfsnaam 

h.     Factuuradres

i.       E-mailadres waar factuur heen moet*

 

2. Doelen van de verwerking van de persoonsgegevens

De verzamelde gegevens worden gebruikt om te communiceren over de activiteit waar je je voor hebt opgeven. Daarnaast hebben we de gegevens nodig voor de factuur en het certificaat of diploma. De (niet verplichte) informatie over je functie en de doelgroep waar je mee werkt, geeft de trainer de mogelijkheid om de activiteit beter aan te laten aansluiten op de ervaring van de cursisten.   

 

3. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

Na afloop van de activiteit worden de aanmeldformulieren binnen 1 maand verwijderd. 

Voor elke activiteit bestaat een formulier met namen en telefoonnummers. Deze gegevens blijven langere tijd bewaard omdat voor sommige activiteiten aangetoond moet kunnen worden dat je bepaalde basiskennis hebt. 

Voor wat betreft de facturen hanteren wij de bewaartermijnen van de fiscale wetgever.

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om verlies, onbevoegd toegang of ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. 

4. Delen van persoonsgegevens

Je gegevens worden niet verkocht of doorgegeven aan derden, tenzij wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 
5. Wijzigingen in de privacyverklaring

Deze privacyverklaring (versie 1.0) is opgesteld op 20 oktober 2020. Mocht deze in de toekomst wijzigen, staat op de website Teken je gesprek altijd de meest actuele versie. 

 
6. Klachtrecht

Als je het niet eens bent met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of omgaan met je rechten, stuur een e-mail naar info@tekenjegesprek.nl

bottom of page