top of page
Teken je gesprek logo

Teken je gesprek is het visueel maken van een gesprek. Met symbolen, kleuren en kernachtige beschrijvingen maak je een gestructureerd, visueel verslag van wat jou verteld wordt. ​Met Teken je gesprek heb je als hulpverlener of begeleider een concreet middel in handen, waarbij je gestructureerd met een kind (vanaf ongeveer acht jaar), jongere of volwassene kunt praten en tekenen over allerlei levenszaken.

De overzichtelijke, kleurige gesprekstekening die ontstaat, geeft de probleemdrager letterlijk zèlf zicht op zijn problemen. Een gesprekstekening biedt een ‘nieuw perspectief’. Je ziet als probleemdrager je eigen probleem tot de kern teruggebracht in samenvattende bewoordingen en passende kleuren. Vanuit dit nieuwe perspectief kun je zèlf komen tot een inzicht en een oplossing.

 

En elke keer dat ik dit als begeleider meemaak... maakt mijn hart een huppeltje.

Ik hoop dat jij ook gegrepen wordt door de vele mogelijkheden die Teken je gesprek

jou en je cliënten, leerlingen, collega’s etc. te bieden heeft. Het lezen van boeken die

ik geschreven heb, is een goede start.

In de cursussen, workshops en lezingen die de Teken je gesprek-trainers en ik in

Nederland verzorgen, kun je kennis maken met de methode en leer je op een

plezierige, praktische, compassievolle manier gesprekken te tekenen èn een

ander helpen, zichzelf te helpen.

Adinda de Vreede


"Ik ben er van overtuigd dat iemand helpen, zichzelf te helpen, 

de meest waardevolle en respectvolle hulp is die je kunt bieden."

Bedenker en auteur Teken je gesprek, Adinda de Vreede

TJG boek gedachten.jpg
 31 jarige vrouw met licht verstandelijke beperking, na een Teken je gesprek sessie:
Ik wist niet dat ik zoveel goed gedaan had en dat ik zulke goede kwaliteiten heb.
Ik ben heel vrolijk! 
bottom of page