top of page
Teken je gesprek

NBD Biblion

Over: 

Tekst:

Teken je gesprek over gedrag

Frans Peterse

Een interactieve, visuele gespreksmethode, te gebruiken door hulpverleners en begeleiders in onderwijs en hulpverlening. Mensen met een autismestoornis, ADHD, ADD of een verstandelijke beperking blijken veel baat te hebben bij deze methode. Als begeleider heb je iets concreets voor je. Het is een handvat om duidelijk over een probleem te praten. Aan de basis staat onder andere de RET-methode, de rationeel- emotieve therapie. Als begeleider heb je een open en neutrale houding nodig, ben je nieuwsgierig, laat het denkwerk over aan het kind en sluit je aan bij het kind. Op een bepaalde methodische wijze maak je een gesprekstekening. Hoe je die moet maken, staat duidelijk in het boek.

Zo kom je achter de motieven van het gedrag. Je kijkt terug op die motieven en het gedrag; terwijl nieuw gedrag wordt ingeoefend. Succes is gegarandeerd. Een bijzondere leer- en veranderingsmethode, zeer aanbevolen. Geschreven door een Nederlandse remedial teacher, die eerder 'Teken je gesprek over faalangst'* uitbracht. - Frans Peterse 

bottom of page