top of page

Teken je gesprek® is het visualiseren van een gesprek. Met symbolen, kleuren en kernachtige beschrijvingen, maak je een visueel verslag van hetgeen de probleemdrager jou vertelt.

Jongere

Teken je gesprek® werkt met kleuren en symbolen:

De kleuren rood (voor niet prettig en niet effectief) oranje (voor een beetje onprettig en niet zo effectief ) en groen (voor prettig en effectief)

En de symbolen voor gevoelens, gedachten en uitspraken.

De kleuren en symbolen  ondersteunen het maken van een kernachtig, overzichtelijk, visuele weergave van het gesprek.

De gedachten die malen in het hoofd van de probleemdrager worden één voor één genoteerd op een groot vel. Dat wat er gebeurd, gezegd en gevoeld is, wordt met passende kleuren en symbolen gevisualiseerd op papier.

Je ziet als probleemdrager je eigen probleem tot de kern teruggebracht in samenvattende bewoordingen en passende kleuren. Vanuit dit nieuwe perspectief kan je zelf komen tot inzicht en een oplossing. De gesprekstekeningen functioneren als een ‘verslag’. Dat wat de vorige keren onderzocht, besproken en getekend is, is snel en gemakkelijk terug te zien.​​

Er zijn verschillende sjablonen, manieren waarop je een gesprek optekent. Elk sjabloon ondersteunt en stimuleert door zijn vorm het inzichtgevend vermogen en de zelfreflectie bij de probleemdrager.

De sjablonen helpen de cliënt om zichzelf te helpen.

Als hulpverlener of begeleider krijg je letterlijk en figuurlijk meer zicht op de problematiek, maar ook op de kracht en de mogelijkheden van de probleem-drager.  

Bij Teken je gesprek® beschouwen we degene met het probleem; de probleemdrager, als de expert.

Vanaf ongeveer 7 jaar blijken mensen prima in staat te zijn om middels Teken je gesprek, zelf hun problemen of uitdagingen te onderzoeken. We hebben het in Teken je gesprek dan ook over de onderzoeker.

Teken je gesprek - spin
Teken je gesprek - spin
vb TJG.jpg
bottom of page