top of page

Waarom werkt Teken je gesprek zo goed?

In de huidige tijd zoeken en verlangen mensen meer naar oplossingen 'op maat'; meer passend bij henzelf. Er is ook meer behoefte aan autonomie. Vanaf steeds jongere leeftijd willen we zèlf invulling geven aan ons leven. Teken je gesprek sluit aan bij deze behoeftes en verlangens.

Teken je gesprek

  Voordelen voor de probleemdrager:

 

 • Visueel aangeboden informatie wordt beter onthouden. Waarschijnlijk is een derde van onze hersenen gericht op het verwerken van visuele informatie. We onthouden en verwerken informatie beter als ze visueel en kort maar krachtig wordt aangeboden. 

 • De probleemdrager voelt zich gehoord en serieus genomen. De begeleider tekent en schrijft alleen dat op wat de probleemdrager wil. 

 • De gesprekstekeningen bieden orde en structuur. De visualisatie van het gesprek biedt een kernachtige weergave van soms complexe zaken. Wat in iemands hoofd chaotisch en repeterend kan voorkomen, ziet er op papier rustiger en overzichtelijker uit.

 • Rust en ontspanning. De gedachten kunnen, zodra ze op papier staan, losgelaten worden maar zijn toch niet vergeten.

 • InzichtDe structuur van de sjablonen helpen om bijvoorbeeld verband te zien tussen dat wat iemand denkt en hoe iemand zich vervolgens voelt.

 • Blijvende verandering. Vanuit het nieuwe inzicht ontstaat er gemakkelijker een behoefte om het anders te doen of anders te denken. Teken je gesprek heeft sjablonen waarmee het nieuwe gedrag of de nieuwe gedachten gevisualiseerd kunnen worden. Op deze manier ziet men precies voor zich hoe je precies het anders wilt doen, wat je precies anders kunt denken en welke kwaliteiten je gaat inzetten als het moeilijk wordt.

  Voordelen voor de begeleider:

 • Breed inzetbaar. Gesprekstekeningen kun je maken met allerlei mensen van alle leeftijden (vanaf ongeveer 7 jaar) met of zonder aandoeningen of beperkingen (soms zijn aanpassingen nodig).

 • Overzicht. Je krijgt meer zicht op de problematiek, maar ook op de kracht en de mogelijkheden van de probleemdrager.

 • Hoop en structuur. De sjablonen helpen om samen met de probleemdrager het probleem in kleine stukjes te delen en daarmee te versimpelen. De oplossing, al is het maar een klein onderdeel van het geheel, ligt daarmee dichterbij! Elke kleine stap vooruit is een hoopvol begin!

 • Grotere bereidheid om gedrag te veranderen. Omdat de veranderwens - en regelmatig ook de oplossing - vanuit de probleemdrager zelf komt, is de veranderingsbereidheid groter.

 • Effectief en tijdbesparend. Na het maken van een gesprekstekening heb je een verslag van het gesprek. Deze kan in een dossier opgenomen worden. De volgende keer functioneert de gesprekstekening als het startpunt, het vervolggesprek verloopt daarom soepel en effectief.

 • Rust en ontspanning. De begeleiding is rustig en ontspannen. De probleemdrager heeft ruimte en tijd nodig om na te denken. Dat wil zeggen dat jij op bepaalde momenten naast de onderzoeker zit en niets zegt. Regelmatig komt hij dan zèlf met een inzicht of een veranderwens zonder dat jij je hebt hoeven inspannen om iemand te overtuigen en uit te leggen wat het beste voor diegene zou zijn.

 • Plezier en openheid. De basishouding van de begeleider, de kleuren en de tekeningen maken het luchtig, gemakkelijk en plezierig voor een probleemdrager om te praten en te onderzoeken.

 • Leidraad voor communicatie met betrokkenen. De gesprekstekeningen geven altijd precies weer wat de probleemdrager wilde en kon vertellen. Ze kunnen gebruikt worden als “praatpapier” voor gesprekken met bijvoorbeeld partner, ouders en de leerkracht.

Leidraad voor communicatie
bottom of page