top of page

Blad Landelijke beroepsvereniging Remedial teachers

Editie: 

Tekst:

2020 juni

Melanie Modderman

Adinda de Vreede begon als leerkracht in het primair onderwijs. Remedial teaching was in die tijd nog onderontwikkeld. De hulpboeken lagen opgestapeld in een hoek en van een duidelijke orthotheek was verre van sprake. Maar zorgleerlingen trokken ook in die tijd al haar aandacht....

Personeelsblad Stichting Jong Leren

Editie: 

Tekst:

2016

Annelies Bruins

Als een kind met problemen kampt, sociaal of emotioneel, is het voor hem vaak lastig uit te leggen wat hij voelt. Ook is het vaak niet duidelijk waarom of wanneer hij angstig is, een woedeuitbarsting heeft of bijvoorbeeld verdrietig is. Een oplossingsgerichte methode om een kind hierin te begeleiden is Teken je gesprek...

Mensenkinderen

Editie: 

Tekst:

januari 2016

Adinda de Vreede

Praten over gedrag is iets wat we vaak tegenkomen in onderwijssituaties. We willen helderheid, het kind begrijpen of inzicht geven in het gedrag. Maar wat is het effect? In een aantal gevallen zullen groepsleiders herkennen dat kinderen snel verveeld zijn of dat ongewenst gedrag zich blijft herhalen, ondanks diverse gesprekken erover. Het gesprek visueel maken...

de Cascade

Editie: 

Tekst:

oktober 2015

Adinda de Vreede en Cobie Unlandt

Adinda de Vreede is de bedenker van Teken je gesprek, een interactieve, visuele gespreksmethode voor psychologen, orthopedagogen, leerlingbegeleiders, remedial teachers, coaches van volwassenen, jongeren en kinderen (vanaf ongeveer zeven jaar).

Balans Magazine

Editie: 

Tekst:

8-2014

Marian Breukhoven

Als Adinda wordt gevraagd een training voor kinderen en jongeren met faalangst op te zetten, onderzoekt ze welke methodes daar het beste bij passen. Er zijn er verschillende, maar wat ze bij alle methodes mist is een logisch, kleurig, visueel overzicht. Als kinderen haar vertellen...

Beter Begeleiden Digitaal

Editie: 

Tekst:

Juni 2014

Marjolein Buijtenhuijs

Op 16 mei was ik, leerlingbegeleider, weer leerling op een studiedag voor leerlingbegeleiders, genaamd 'Teken je gesprek ... over gedrag'. 'Teken je gesprek' is een interactieve visuele gespreksmethode ontwikkeld door Adinda de Vreede. Ik ontdekte dat dit de meest inzichtelijke, effectieve en meest prettige gespreksmethode is die ik ken... 

balansKIDS

Editie:

december 2013 - januari 2014

Vind je iets heel moeilijk om te doen? Dan kun je wel een steuntje in de rug gebruiken. Niet een echt ruggensteuntje, maar een in de vorm van een 'Helpende gedachtenkaartje'. Adinda de Vreede bedacht de kaartjes en ...

bottom of page