top of page

Klachtenprocedure

Instituut Teken je gesprek behandelt uw eventuele klacht in vertrouwen. Het instituut Teken je gesprek staat voor kwaliteit en streeft voortdurend naar het voorkomen van klachten. Uw klacht zal gebruikt worden om u en andere klanten in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn.

In eerste instantie dient u uw klacht in bij de trainer waarbij u een cursus of workshop gevolgd heeft. De trainer zal er alles aan doen om met u tot een oplossing te komen. Indien u hier samen echter niet uit komt kunt u de volgende procedure starten:

Registratie en afhandeling van de klacht

 • Klachten ingediend binnen 4 weken na de betreffende training, worden in behandeling genomen.

 • Ingediende klachten worden vertrouwelijk behandeld door de directie van Instituut Teken je gesprek.

 • Na de schriftelijke ontvangst van de klacht deelt de directie binnen 7 dagen schriftelijk mee dat zij een klacht heeft ontvangen en onderzoekt deze.

 • Binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht volgt hoor en wederhoor.

 • Binnen 14 dagen na hoor en wederhoor neemt de directie een besluit en deelt dit mede aan de indiener van de klacht. Als er langere tijd nodig is om uitspraak te doen, zal Instituut Teken je gesprek de indiener van de klacht binnen deze termijn van 14 dagen een tijdindicatie geven hoe lang het nog zal duren. Eventuele compensatie bedraagt nooit meer dan de kosten van de training of opleiding.

 • Als de indiener van de klacht het besluit accepteert, wordt een actieplan opgesteld om de betreffende klacht structureel op te lossen.

 • In geval van geschillen over de afhandeling van de klacht werkt Instituut Teken je gesprek samen met de heer H. Grachten te Stadskanaal. Hij zal een onafhankelijke commissie samenstellen.  Het advies van deze onafhankelijke commissie is bindend voor Instituut Teken je gesprek.

 • Als de klacht is afgerond is tevens de klachtenprocedure afgerond.

 • Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 3 jaar bewaard.
   

 Mail ons via: tekenjegesprek@outlook.com

bottom of page